Dječje ljeto

Već treću godinu za redom u pastoralnom centru se održavaju dani pod naslovom „Dječje ljeto u Nijemcima“. Don Ivan Šibalić sa grupom mladih animatora salezijanaca iz Zagreba nekoliko dana radi sa djecom iz župe Nijemci s ciljem da se kroz igru i druženje razvijaju ljudske i vjerske osobine kod djece i mladih. Djeca i s radošću sudjeluju pa ih se tih dana okupi čak do 140. Animatori salezijanci vrlo ozbiljno priprave precizan program za svaki dan, a on se sastoji u odgojnim igrama, pjesmi, radu po grupama, natjecanjima i aktivnom sudjelovanju u svetoj Misi.

Pogledajmo neke fotografije sa dosadašnjih održanih susreta „Dječje ljeto u Nijemcima“…