ĐELETOVCI

U srednjem vijeku nisu Đeletovci tamo gdje su danas, nego ponešto dalje prema jugoistoku, gdje je sada hatar koji se zove staro selo. Na području sadašnjega đeletovačkog hatra postojalo je tada selo Damjanovci. Okolica Đeletovaca bila je u srednjem vijeku gusto naseljena. Turci se 1526. god osvojili Đeletovce, gdje se njihova vlast održala neprekidno do 1687. godine. Staro hrvatsko katoličko stanovništvo je preživjelo turska nasilja, pa je u Đeletovcima 1687. godine bilo po 30 katoličkih kuća.

Godine 1691. kada su propala susjedna sela Damjanovci, Karaševo, Đatin, Orašje i Šalovci  stanovništvo se u Đeletovcima  povećalo, jer se početkom 18. stoljeća u Đeletovcima nastaniše i stanovnici iz drugih mjesta. Tada je u Đeletovcima podignuta drvena crkva sv. Martina. Današnja crkva sv. Ivana Kapistrana sagrađena je 1872. godine.